رنگ های آلی یا اورگانیک Organic

وکسکو ( Voxco )

پراساد ( PRASAD )

 

کلارینت

آرون هندرنگدانه‌هاي آلي به مراتب بيشتر از رنگدانه‌هاي معدني مي‌باشند. بعضي از جديدترين رنگدانه‌ها ساختمان آلي فلزي دارند. بيشتر رنگدانه‌هاي آلي ،مواد شيميايي آلي هستند که روي يک هسته معدني هيدروکسيد آلومينيوم رسوب داده شده‌اند. از مهمترين رنگدانه‌هاي آلي مي‌توان به گروه فتالوسيانين‌ها اشاره کرد که طيف رنگهاي آبي و سبز را در بر مي‌گيرند و فتالوسيانين مس ، رنگدانه آبي مي‌باشد که به علت خواص مقاومتي خوب در برابر عوامل مختلف ، يک رنگدانه با ارزش به شمار مي‌رود . فتالوسيانين‌ها را از فتاليک و اوره سنتز مي‌کنند. رنگدانه‌هاي آلي ، به صورتي که امروزه در صنعت استفاده مي‌شوند، در طبيعت يافت نمي‌شوند و تقريباً همه آنها سنتزي مي‌باشند.


 

مشخصات پیگمنت

پیگمنت های معدنی

پیگمنت های آلی

عادی

با بازدهی بالا

خلوص و رنگ

اکثرا کدر

معمولا براق

پوشش

بالا

معمولا ترانسپرنت

عمق رنگ

کم تا متوسط

معمولا بالا

مقاومت نوری

خوب تا عالی (7 تا 8 )

پائین تا متوسط <7

خوب تا عالی ( 7-8)

مقاومت جوی

متغیر (بسته به ساختار شیمیایی )

ضعیف

متوسط تا با لا

مقاومت حرارتی

معمو.لا > 500 گاهی <200

150 تا 220

200 تا 300

مقاومت در برابر پس دادن رنگ

بالا

متوسط تا خوب

خوب تا عالی

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

متغیر (بسته به ساختار شیمیایی )

بالا ( وابسته به حالت شبکه )

بالا

قیمت

کم تا متوسط

متوسط

بالا